EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ
Н. О. Сагалакова

Назад

УДК: 338.48:338.5

Н. О. Сагалакова

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

Анотація

Стаття присвячена побудові експертної системи прогнозування, моніторингу та контролю ціни на туристичний продукт. В основу створення експертної системи покладено розроблену автором методологію контролювання ціни на туристичний продукт та економіко-математичну модель формування номінального значення ціни на туристичний продукт в умовах різнотипної невизначеності факторів ціноутворення. Експертна система заснована на комплексному використанні методів штучного інтелекту, системного аналізу та економіко-математичного моделювання і на підставі аналізу вартості складових туристичного продукту та інформації про поточний стан метасистеми туристичного підприємства надає рекомендації щодо оптимального рівня ціни на туристичний продукт.

N. Sagalakova

THE EXPERT SYSTEM OF FORMATION OF THE TOURISM PRODUCT PRICE

Summary

Article is devoted to creation of expert system of forecasting, monitoring and control of the tourism product price. The basis for creation of such system it is developed by the author's methodology of control of the tourism product price and economic-mathematical model of forming of nominal value of the tourism product price under polytypic uncertainty of the pricing factors. The expert system is based on complex use of methods of artificial intelligence, the system analysis and economic-mathematical modeling. Based on the analysis of cost of components of a tourism product and information on a current status of metasystem of the tourism enterprise makes recommendations of rather optimum level of the tourism product price.

№ 14 2016, стор. 34 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

Н. О. Сагалакова

к. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Sagalakova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сагалакова Н. О. Експертна система формування ціни на туристичний продукт. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 34–40.

Sagalakova, N. (2016), “The expert system of formation of the tourism product price”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 34–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.