EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
А. Т. Козловський

Назад

УДК: 3 38

А. Т. Козловський

НАПРЯМИ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

У статті конкретизовано напрями контролінгу інвестиційної діяльності, беручи до уваги реалії функціонування суб'єктів підприємницької діяльності. Доповнено напрями контролю, що виникають на кожному з етапів інвестиційної діяльності.
Доведено, що інвестиційний контролінг не обмежується плануванням, реалізацією інвестицій та перевіряючими розрахунками, але й передбачає низку інших контролюючих напрямів, які в кінцевому результаті дозволяють не тільки коректно ідентифікувати найбільш пріоритетні напрями інвестування, але й якісно аналізувати результат реалізації інвестиційних проектів та оцінювати їх вплив на прибутковість підприємства.
Надано практичні рекомендації щодо застосування запропонованих напрямів контролінгу інвестиційної діяльності на практиці, з врахуванням організаційної структури вітчизняних підприємств.

A. Kozlovskyy

AREAS OF INVESTMENT ACTIVITIES CONTROLLING IN ACCORDANCE WITH INVESTMENT PROJECT STAGES

Summary

The article specifies the areas of investment activities controlling taking into account the reality of the business environment. Areas of controlling that appear on different stages of investment activities are specified.
It is proved that the investment controlling is not limited to planning, project investments and verification procedures but also provides a number of other control areas that ultimately not only help to correctly identify the priority areas of investment, but also qualitatively analyze the result of investment projects and evaluate their impact on the profitability of the company.
Practical recommendations regarding the application of proposed investment activities controlling areas with regard to the organizational structure of domestic enterprises are given.

№ 14 2016, стор. 41 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 642

Відомості про авторів

А. Т. Козловський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Kozlovskyy

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Козловський А. Т. Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 41–43.

Kozlovskyy, A. (2016), “Areas of investment activities controlling in accordance with investment project stages”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 41–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.