EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
О. І. Дудка

Назад

УДК: 351.773.13

О. І. Дудка

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглядається проблема об'єктивної необхідності та принципи державного регулювання аграрного сектора економіки. Виявлено, що в силу своїх специфічних особливостей, циклічності виробництва аграрний сектор не може в повній мірі та на рівних умовах брати участь у міжгалузевій конкуренції. Визначено, що роль аграрного сектора слід розглядати з різних позицій і, перш за все, з економічної, соціальної, екологічної та політичної. Доведено, що об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки зумовлена рядом причин, які можна умовно розділити на дві групи: специфічні, відмінні від інших галузей особливості сільськогосподарського виробництва; недосконалість ринкових механізмів в регулюванні окремих аспектів діяльності аграрного ринку. Крім того, уточнено і систематизовано цілі, функції та принципи державного регулювання аграрного сектора економіки.

O. Dudka

OBJECTIVE NECESSITY STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Summary

In the article considered the problem of objective necessity and principles of state regulation of agrarian sector of the economy. It was revealed that due to their specific features, cyclicality of production agricultural sector can not be fully and on equal terms participate in the inter-industry competition. It was determined that the role of the agricultural sector should be viewed from various positions and, above all, from an economic, social, environmental and political. It is proved that the objective necessity of state regulation of the agricultural sector due to a number of reasons, which can be divided into two groups: specific, distinct from other sectors especially agriculture; imperfect market mechanisms in the regulation of certain aspects of the agrarian market. In addition, it clarified and systematized objectives, functions and principles of state regulation of agrarian sector of the economy.

№ 14 2016, стор. 60 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 519

Відомості про авторів

О. І. Дудка

аспірант, Академія муніципального управління

O. Dudka

postgraduate student, Academy of Municipal Administration

Як цитувати статтю

Дудка О. І. Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 14. С. 60–63.

Dudka, O. (2016), “Objective necessity state regulation of agrarian sector of economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 60–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.