EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ЕВОЛЮЦІЇ МАКРОГЕНЕРАЦІЙ
К. Ю. Кононова

Назад

УДК: 330.34:004

К. Ю. Кононова

КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ЕВОЛЮЦІЇ МАКРОГЕНЕРАЦІЙ

Анотація

У роботі на основі концепції Маєвського запропоновано комплекс моделей еволюції макрогенерацій (МГ), що включає: 1) дослідження дрейфу параметрів макроекономічної виробничої функції для визначення інтервалів зміни МГ, 2) модель життєвого циклу МГ, 3) модель виявлення та оцінки параметрів МГ, 4) порівняльний аналіз динаміки МГ європейських країн. Експериментальні результати з високим рівнем достовірності підтвердили припущення моделі щодо виникнення та динаміки МГ. Порівняльний аналіз моментів зародження МГ показав, що в США і країнах Західної Європи вони дуже близькі, у той час як у країнах постсоціалістичного простору спостерігається деяке запізнювання останніх МГ при істотному потенціалі перших. При цьому потужність МГ західних країн з часом зростає, в той час як зміна суспільного устрою негативно відбилася на МГ постсоціалістичних країн.

K. Kononova

MODELS COMPLEX OF MACROGENERATIONS EVOLUTION

Summary

The paper deals with the models complex of macrogenerations (MG) evolution, which is based on Majevski's concept. The complex includes: 1) study of the parameters drift of macroeconomic production function, 2) model of MG lifecycle, 3) model of identification and parameter estimation of MGs, 4) MGs comparative analysis of European countries. With a high level of reliability, experimental results confirmed the model assumptions about the dynamics of MGs. Comparative analysis of the MGs emergences showed that they are very similar in the US and Western Europe, while in the post-socialist countries there were some delays in the last MGs emergences with the significant potential of the first ones. The MGs capacity of Western countries were growing over time, while changing the social structure negatively affected the MGs of post-socialist countries.

№ 15 2016, стор. 13 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 164

Відомості про авторів

К. Ю. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

K. Kononova

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.