EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
О. М. Шуплат

Назад

УДК: 336.58:330.322.3:338.48

О. М. Шуплат

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Статтю присвячено проблемі фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. Здійснено теоретичний аналіз дефініції "фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму" вітчизняними та іноземними науковцями та наведено власне визначення змісту цього поняття. Виокремлено особливості сфери туризму, які необхідно враховувати при дослідженні сутності поняття "фінансове забезпечення підприємств сфери туризму". Визначено стратегічну мету фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. Досліджено його основні елементи: методи, джерела, форми фінансування та відповідні важелі впливу.

O. Shuplat

FINANCE INVESTMENT OF ENTERPRISES OF TOURISM: THEORETICAL ASPECTS

Summary

The article is devoted to the search for sources of financing investment in tourism enterprises. The theoretical analysis of the definition of "financial support for investment in tourism enterprises domestic and foreign scientists and are actually determining the content of the concept. Thesis there is determined the features of tourism that must be considered in the study of the essence of the concept of "financial support for tourism businesses." The strategic goal of providing financial investment business tourism. Studied its basic elements: methods, sources, forms of financing and related instruments of influence.

№ 15 2016, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

О. М. Шуплат

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

O. Shuplat

Lecturer,of Department of Investment Activity of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Шуплат О. М. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 28–33.

Shuplat, O. (2016), “Finance investment of enterprises of tourism: theoretical aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.