EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСВІТНІ КРЕДИТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
М. Ю. Білінець

Назад

УДК: 378.362

М. Ю. Білінець

ОСВІТНІ КРЕДИТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Анотація

У статті розглядаються дві системні моделі фінансування вищої освіти та визначаються відмінності у підходах. Розкривається сутність освітнього кредиту як фінансового інструменту, що має соціальний характер. Визначаються основні його властивості, а також традиційні та специфічні принципи освітнього кредитування. Впровадження освітніх кредитів як складової системи фінансування вищої освіти передбачає вивчення переваг та недоліків цього процесу за різними групами суб'єктів. Узагальнення зарубіжного досвіду дозволяє виділити дві основні моделі освітнього кредитування з фіксованими та пропорційними виплатами. Досліджується правове регламентування пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти та виконання відповідної програми в Україні. На основі проведеного дослідження визначаються основні проблеми освітнього кредитування для позичальників (студентів) та кредиторів (банків і держави).

M. Bilinets

STADENT'S LOANS AS A SOURCE OF FUNDING FOR HIGHER EDUCATION: WORLD EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Summary

The article deals with two systemic model of financing higher education and identifies differences in approaches. We reveal the essence of the educational loan as a financial instrument that has a social character. It determines the basic properties of it, and traditional and specific principles of educational loans. Introduction loans as part of educational system of higher education involves studying the advantages and disadvantages of this process for different groups of subjects. Summary of international experience reveals the two main models of educational loans with fixed and proportional benefits. We investigate the legal regulation of concessional long-term loans for education and implementation of relevant programs in Ukraine. Based on the study identifies the key issues of educational loans for borrowers (students) and lenders (banks and state).

№ 15 2016, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

М. Ю. Білінець

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

M. Bilinets

Postgraduate Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Білінець М. Ю. Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 34–38.

Bilinets, M. (2016), “Stadent's loans as a source of funding for higher education: world experience and ukrainian realities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.