EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРТИСИПАТОРНА ФУНКЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Г. М. Савранська

Назад

УДК: 351.86:304 (477)

Г. М. Савранська

ПАРТИСИПАТОРНА ФУНКЦІЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті уточнено функції та завдання системи забезпечення соціальної безпеки, побудовано її функціональну структуру, яка включає в себе підсистеми: інституційну, організаційно-управлінську, прогнозно-проектувальну, фундаментальну, культурно-ідеологічну, комунікативну. Доведено, що для забезпечення функціональної єдності системи забезпечення соціальної безпеки України алгоритм управління повинен включати додаткову партисипаторну підсистему. Саме в такий спосіб функціональна структура системи забезпечення соціальної безпеки за рахунок створення каналу "комунікативна підсистема (неформальний контроль) — суб'єкти управління" зумовлює задіяння механізму неформальної самоорганізації, що функціонує паралельно з формальними структурами в рамках моделі "партисипаторного" управління.

G. Savranska

PARTICIPATORY FUNCTION OF THE SYSTEM OF PROVIDING SOCIAL SECURITY

Summary

The article specifies the functions and tasks of the system of providing social security, builds its functional structure that includes subsystems: institutional, organizational management, forecasting, designing, fundamental, cultural-ideological, communicative. It is proved that for providing of functional unity of the system of social security of Ukraine the administration algorithm should include more participatory subsystem. In this way the functional structure of the system of providing social security by creating a channel "communication subsystem (informal control) — subjects management" makes engagement mechanism of informal self-organization, that operates in parallel with the formal structures framed the model of "participatory" management.

№ 15 2016, стор. 57 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

Г. М. Савранська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

G. Savranska

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Савранська Г. М. Партисипаторна функція системи забезпечення соціальної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 57–60.

Savranska, G. (2016), “Participatory function of the system of providing social security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.