EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМАТИКИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. А. Соколов

Назад

УДК: 351.861

В. А. Соколов

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМАТИКИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті уточнено статус та зміст категоріально-понятійного апарату проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки в категоріальній сітці теорії державного управління.
Встановлено взаємозв'язок та ієрархію понять: "аналітична діяльність — аналітична діяльність в державному управлінні — аналітична діяльність у сфері забезпечення національної безпеки", які мають стати головними структурно-функціональними факторами формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки. У разі дотримання запропонованого принципу інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки набуде більш чіткого, логічно обгрунтованого процесу.

V. Sokolov

CATEGORICAL-CONCEPTUAL APPARATUS OF PROBLEMS OF ANALYTICAL ACTIVITIES IN THE SPHERE OF ENSURING OF NATIONAL SECURITY IN UKRAINE

Summary

The article clarified the status and content of categorical-conceptual apparatus of analytical activities in the sphere of ensuring of national security in the categorical net of theory of public administration.
The interrelation and hierarchy of concepts "analytical activities — analytical activities in public administration — analytical activities in the sphere of ensuring of national security", which should be the main structural-functional factors of formation the system of information-analytical ensuring of national security policy are determined. If follow the suggested principle of the institutionalization of analytical activities in the system of ensuring of national security will acquire more clearly, logically reasoned process.

№ 15 2016, стор. 73 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Sokolov

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Соколов В. А. Категоріально-понятійний апарат проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 73–78.

Sokolov, V. (2016), “Categorical-conceptual apparatus of problems of analytical activities in the sphere of ensuring of national security in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 73–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.