EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКУ
О. П. Зоря, Ю. О. Кіщенко

Назад

УДК: 336.71

О. П. Зоря, Ю. О. Кіщенко

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКУ

Анотація

Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, що для ефективної діяльності кожного банку, отже, і для її результативності, вирішального значення набуває обгрунтована система оцінки цієї діяльності. Саме така система становить основу експертизи дій управлінського апарату банку за всіма напрямами ведення банківської діяльності. Беручи загалом, питання оцінки діяльності апарату управління завжди трансформуються в проблему визначення результатів діяльності за наслідками прийнятих управлінських рішень на всіх рівнях управління системою "банк". На підставі такої оцінки необхідно в оперативному режимі формувати й нагромаджувати відповідну інформаційну базу з метою використання в процесі здійснення діяльності та її коригування у разі потреби. Основним постачальником цієї інформації є підсистема управлінського обліку.

O. Zorya, Y. Kishchenko

ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE BANK

Summary

International and domestic experience shows that for the effective operation of each bank, and hence for its effectiveness, proved decisive importance of this evaluation system. This system is the basis of examination of bank operations and managerial staff in all areas of banking activity. Taking general, the assessment of the administrative apparatus always transformed into the problem of determining the performance of the results of administrative decisions at all levels of the system of "bank". On the basis of this assessment should be on-line form and accumulate the appropriate knowledge base for use in the course of its activities and adjustments if necessary. The main supplier of this information subsystem management accounting.

№ 16 2016, стор. 26 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

k. s. n., associate professor, assistant professor of accounting and audit, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye


Ю. О. Кіщенко

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Y. Kishchenko

Seeker of a higher education qualification level "master", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Кіщенко Ю. О. Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського обліку в банку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 26–28.

Zorya, O. and Kishchenko, Y. (2016), “Accounting and analytscal support for management accounting in the bank”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 26–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.