EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ
О. М. Тулуб, О. М. Теслюк

Назад

УДК: 65.012.8

О. М. Тулуб, О. М. Теслюк

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми. Проаналізовано існуючі точки зору щодо трактування поняття "система фінансово-економічної безпеки". Обгрунтовано розуміння політики та тактики фінансово-економічної безпеки. Визначено найефективнішу стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки виробничої фірми. Обгрунтована необхідність здійснення управління системою фінансово-економічної безпеки у виробничій фірмі. Зазначено складові, які повинна містити нова стратегія управління системою фінансово-економічною безпекою виробничої фірми. Визначено головну мету при управлінні системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми. А також зазначено основні принципи, за якими повинно здійснюватися управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми. Обгрунтовано найефективнішу значущість системи фінансово-економічної безпеки виробничої фірми та узагальнено підход щодо проведення ефективних заходів з безпеки виробничої фірми.

O. Tulub, O. Tesliuk

THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY PRODUCTION COMPANY

Summary

The theoretical aspects of the system of financial and economic security of the production company. Existing views on the interpretation of "system of financial and economic security". Informed understanding of the policies and tactics of the financial and economic security. Determined to ensure the effective strategy of financial and economic security production company. The necessity of implementation of management systems of financial and economic security in a production company. Indicated components that should comprise the new strategy management system of financial and economic security of the production company. The basic purpose of the management system of financial and economic security of the production company. As well as these basic principles which should be managing the system of financial and economic security of the production company. Reasonable significance of the most effective system of financial and economic security production company and a generalized approach to conducting an efficient security product company.

№ 16 2016, стор. 29 - 32

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 364

Відомості про авторів

О. М. Тулуб

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

O. Tulub

Ph.D., assistant professor of management and economic security, Cherkassy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


О. М. Теслюк

магістрант, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

O. Tesliuk

Master, Cherkassy National University of Bohdan Khmelnytsky, Cherkassy

Як цитувати статтю

Тулуб О. М., Теслюк О. М. Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 29–32.

Tulub, O. and Tesliuk, O. (2016), “The system of financial and economic security production company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 29–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.