EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ
Т. М. Барановська

Назад

УДК: 321.01:325.455

Т. М. Барановська

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ

Анотація

У статті доводиться, що успішна реалізація державної політики розвитку територіальних громад має призводити до створення ефективної взаємодії у системі координат "людина" — "територіальна громада" — "суспільство" — "держава". Це дасть змогу забезпечити поліпшення умов життя населення в кожному населеному пункті, стійкий самостійний розвиток територіальних громад, формування у громадян навичок демократичної взаємодії з місцевими органами влади і навичок громадського контролю над ефективністю їхньої діяльності. У статті також визначено два основних підходи до розвитку територіальних громад, які можуть бути покладені в основу відповідної державної політики: традиційний підхід, що полягає у визначенні питань, проблем і потреб громад, і альтернативний підхід, що полягає у розвитку спільноти на основі активів. Доводиться, що саме останній підхід є кращим у сучасних умовах.

T. Baranovska

PUBLIC POLICY OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT: ESSENCE AND MAIN APPROACHES

Summary

In the article it is proved that the successful implementation of public policy of local communities development has to lead to the creation of effective cooperation in the coordinate system "man" — "local community" — "society" — "state." This will help to improve living conditions of the population in each locality, independent steady development of communities, the formation of citizens' democratic skills of interaction with local authorities, and social skills to monitor the effectiveness of their activities. In the article two basic approaches to the development of communities are also identified, that could be the basis for appropriate public policy: the traditional approach, that provides identification of issues, problems and needs of communities, and alternative approach, that provides development by using community assets. It is proved that the second approach is the best in the modern world.

№ 16 2016, стор. 71 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 475

Відомості про авторів

Т. М. Барановська

магістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків

T. Baranovska

Master of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Барановська Т. М. Державна політика розвитку територіальних громад: зміст і основні підходи. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 71–74.

Baranovska, T. (2016), “Public policy of territorial communities development: essence and main approaches”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 71–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.