EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
А. В. Кострубіцька

Назад

УДК: 351:316.77:004.738.5]061.1

А. В. Кострубіцька

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Анотація

У статті досліджуються особливості державного регулювання діяльності Інтернет-засобів масової комунікації у Європейському Союзі. Автором аналізуються останні директиви Європейського Союзу щодо комунікацій. Особлива увага приділяється "новим засобам масової комунікації", до яких належать соціальні мережі, блоги, портали громадської думки, а також так звані "конвергентні медіа", що утворились внаслідок злиття традиційних аудіовізуальних ЗМК та Інтернет-медіа. Докладно аналізуються сучасні тенденції розвитку Інтернет-ЗМК, зокрема, не лише приділяється увага класичним питанням регулювання діяльності мас-медіа в Інтернет-просторі, а й досліджуються відносини між постачальниками послуг з доступу до Інтернету, постачальниками інформації та користувачами. Окреслюються характерні риси та умови щодо гармонійного співіснування саморегулювання та державного регулювання діяльності Інтернет-ЗМК. У висновках автором визначені особливості державного регулювання Інтернет-ЗМК у ЄС, які були б корисними для України.

A. Kostrubitska

SPECIAL FEATURES OF STATE REGULATION OF THE INTERNET MASS MEDIA IN THE EUROPEAN UNION

Summary

The article deals with the peculiarities of state regulation of Internet mass media in the European Union. The author analyzes the latest EU directives on communications. Special attention is given to the "new mass-media", which includes social networks, blogs, portals of public opinion, as well as so-called "converged media" that were formed by the merger of traditional audiovisual mass media and online media. Detailed analysis of current trends in Internet mass media, in particular, is given to not only a classic issue of regulation of the media in the Internet space, but also examines the relationship between service providers with access to the Internet, information providers and users. Outlines the characteristics and conditions for the harmonious coexistence of self-regulation and state regulation of Internet mass media. In conclusion the author presents a list of the features of state regulation of Internet mass media in the EU which would be useful for Ukraine.

№ 16 2016, стор. 75 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

А. В. Кострубіцька

аспірант кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Kostrubitska

PhD, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Кострубіцька А. В. Особливості державного регулювання діяльності інтернет-засобів масової комунікації у європейському союзі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 75–79.

Kostrubitska, A. (2016), “Special features of state regulation of the internet mass media in the european union”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 75–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.