EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
В. А. Соколов

Назад

УДК: 351.861

В. А. Соколов

КЛАСИФІКАЦІЯ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розроблено класифікацію видів аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки, а також визначено її функції та завдання. В рамках діяльнісного підходу відповідно до рівня організації аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки визначено такі функції аналітики: первинна аналітика виконує управлінську функцію, яка забезпечує інформацією всі етапи управлінського циклу на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях управління національною безпекою; вища аналітика виконує функції діагностичну, прогностичну, інструментальну; експертно-консультативну, координаційну, аналітичну; контролю; масова аналітика виконує інформаційну функцію, яка спрямована на формування єдиного інформаційного простору в державі й передбачає збирання та опрацювання інформації з проблем національної безпеки, її розповсюдження серед населення, формування громадської думки.

V. Sokolov

CLASSIFICATION, FUNCTIONS AND TASKS OF ANALYTICAL ACTIVITY WITHIN THE NATIONAL SECURITY PROTECTION SYSTEM

Summary

There was a classification of analytical activity types within the national security protection system worked out in this article, as well as its functions and tasks defined. The following functions of analytics defined in the frame of active approach according to an organization level of analytical activity within the national security protection system: primary analytics executes management function which provides all phases of management cycle at the strategic, tactical and operational levels of the national security management with the information; higher analytics executes the following functions: diagnostic, prognostic, instrumental; expert advisory, coordination, analytical; control function; large-scale analytics executes informational function that is focused on generating of common information area in a state and provides collection and processing of information concerning national security problems, its distribution across the population, forming public opinion.

№ 16 2016, стор. 89 - 94

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 518

Відомості про авторів

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Sokolov

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Соколов В. А. Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 89–94.

Sokolov, V. (2016), “Classification, functions and tasks of analytical activity within the national security protection system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 89–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.