EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КРЕДИТУВАННЮ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ
Ю. І. Косенюк

Назад

УДК: 351.59

Ю. І. Косенюк

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КРЕДИТУВАННЮ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ

Анотація

Специфіка малого та середнього бізнесу обумовлює обмежені можливості отримання кредитів під заставу кредитування, під заставу прийнятного майна. Створення схеми державних гарантій дозволяє розширити доступ підприємців до банківських кредитів. Міжнародний досвід свідчить про значний ефект державного гарантування для реального сектору економіки, а також для банківського сектору. Умовами успішної реалізації зазначених схем є виділення відповідних державних коштів, створення інституту гарантій, опрацьована процедура відбору банків-партнерів та інших кредитних установ, вимоги до кінцевих позичальників. Ефектом цього інституту є не тільки збільшення обсягів кредитування МСП, але створення нових робочих місць, розвиток здорової конкуренції між різними формами підприємництва.

Yu Kosenyuk

FINANCIAL SUPPORT LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES THROUGH GOVERNMENT GUARANTEES

Summary

The specificity of small and medium business leads to limited opportunities for loans secured by loans secured by acceptable assets. Creation of the scheme of government guarantees allows to expand the access of entrepreneurs to Bank loans. International experience shows a significant effect of state guarantees for the real sector of the economy and the banking sector. Conditions for successful implementation of these schemes is the allocation of public funds, the establishment of the institution of safeguards, an elaborate selection procedure of partner banks and other credit institutions, requirements to the final borrowers. The effect of this institution is not only the increase in lending, but the creation of new jobs, development of healthy competition between different forms of entrepreneurship.

№ 16 2016, стор. 104 - 110

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

Ю. І. Косенюк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

Yu Kosenyuk

postgraduate student, Department of global studies, European integration and management national security The national Academy of public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Косенюк Ю. І. Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 104–110.

Kosenyuk, Yu (2016), “Financial support lending to small and medium-sized businesses through government guarantees”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 104–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.