EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. І. Курганевич

Назад

УДК: 351.86

В. І. Курганевич

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито сутнісні особливості механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки, а також дано тлумачення всіх його складових: принципів, функцій, методів, важелів і форм. Запропоновано авторське визначення поняття "механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки", під яким пропонується розуміти спосіб організації взаємодії методів, форм та інструментів держави, що, за встановлених функцій та враховуючи певні принципи, дає можливість забезпечити національну безпеку в умовах деструктивного впливу суспільно-масових явищ. Таке розуміння механізму державного регулювання суспільно-масових явищ дозволяє визначити його структуру в системі забезпечення національної безпеки.

V. Kurganevych

PECULIARITIES OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article reveals the essential features of the mechanism of state regulation of social-mass phenomena in the context of providing of national security, and the interpretation is given to all its components: principles, functions, methods, levers and forms. It is proposed the author's definition of the conception "mechanism of state regulation of social-mass phenomena in the context of providing of national security", which proposed to understand the way of organization of interaction methods, forms and instruments of the state that, according to established functions and considering certain principles, makes it possible to ensure national security in the conditions of destructive influence of socio-mass phenomena. Such understanding of the mechanism of state regulation of social-mass phenomena makes it possible to determine its structure in the system of providing of national security.

№ 16 2016, стор. 111 - 114

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Курганевич В. І. Особливості механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 16. С. 111–114.

Kurganevych, V. (2016), “Peculiarities of the mechanism of state regulation of social-mass phenomena in the context of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 111–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.