EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
В. В. Баліцька, О. В. Короткевич

Назад

УДК: 336.14: 336.1

В. В. Баліцька, О. В. Короткевич

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Анотація

У статті розглянуто Методичні рекомендації з оцінки фінансових зовнішніх і внутрішніх дисбалансів у країнах ЄС, Рекомендації МВФ з оцінки фінансової стійкості фінансових і нефінансових корпорацій, Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Концепцію забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері Міністерства фінансів України. З огляду на те, що зазначені методичні документи охоплюють різне коло індикаторів для ідентифікації фінансової нестабільності, доведена необхідність їх гармонізації, що дозволить здійснювати комплексний причинно-наслідковий аналіз стану нестабільності в країні (зокрема внутрішніх і зовнішніх дисбалансів), оцінювати їх вплив на економічний розвиток України та сферу державних фінансів.

V. Balitska, O. Korotkevych

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF THE IMPACT OF FINANCIAL INSTABILITY FACTORS ON PUBLIC FINANCE

Summary

Authors consider "Methodological recommendations on evaluation of financial external and internal imbalances in EU countries", IMF's "Recommendations on financial sustainability assessment for financial and non-financial corporations', "Methodological recommendations on calculation of the degree of economic security" by the Ministry for Economic Development and Trade of Ukraine, "Concept for ensuring a national security in financial sector" by the Ministry of Finance of Ukraine. Since above methodical documents cover a different ranges of indicators for identification of financial instability, authors prove a necessity for their alignment, that enable to carry out a complex causal and consequential analysis of financial instability in a country, among others, of the internal and external imbalances, as well as enable to estimate their impact on economic development of Ukraine and on national public finance.

№ 17 2016, стор. 5 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 671

Відомості про авторів

В. В. Баліцька

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Balitska

D. Sc. in Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine


О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Баліцька В. В., Короткевич О. В. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 5–16.

Balitska, V. and Korotkevych, O. (2016), “Methodological approaches to estimation of the impact of financial instability factors on public finance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 5–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.