EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Т. В. Романова

Назад

УДК: 339.56:338.4

Т. В. Романова

ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто питання використання стратегії стимулювання експорту та імпортозаміщення в рамках реалізації структурної політики держави. Проаналізовано можливість застосування експортоорієнтованої моделі розвитку чи моделі імпортозаміщення для України в контексті інтеграційних процесів. Досліджено особливості таких стратегій, їх переваги та загрози. Визначено напрями реалізації імпортозаміщувальної та експортоорієнтованої моделей структурної політики, обгрунтовано шляхи модернізації та вдосконалення структури відповідно до пріоритетних секторів економіки у межах трьох напрямків: інноваційна диверсифікація експорту, удосконалення системи стимулювання та розвитку експортоорієнтованих видів економічної діяльності, забезпечення ефективної діяльності існуючих суб'єктів господарювання експортоорієнтованого профілю. Доведено, що є необхідним розроблення комплексної стратегії структурної політики, яка повинна грунтуватися на використанні системи обох моделей. Зроблено висновки, що найбільш ефективною стратегією структурної політики являється переважання функціональної стратегії імпортозаміщення, використання системи короткострокового адаптаційного захисту національних товаровиробників, застосування розширеної експортоорієнтованої стратегії за пріоритетними секторами.

T. Romanova

INCREASING THE ADAPTIVE CAPACITY OF THE NATIONAL ECONOMY BY METHODS OF STRUCTURAL POLICY

Summary

The article discusses the use of the strategy of export promotion and import substitution in the framework of structural policy. The possibility of using export-oriented development model or model of import substitution for Ukraine in the context of integration processes is analyzed. The peculiarities of such strategies, their advantages and threats are considered. The directions of implementation import substituting and export-oriented models of structural policy, the ways of modernization and improvement of the structure according to priority sectors of the economy in three areas: innovation and export diversification, improvement of the system of stimulation and development of export-oriented economic activities, ensuring efficient operation of existing export-oriented business entities are investigated. It is proved that is necessary to develop a comprehensive strategy of structural policy, which should be based on the use of the system for both strategies. It is concluded that the most effective strategy of structural policy is the prevalence of functional strategy of import substitution, the use of short-term adaptation for the protection of domestic producers, the use of advanced export-oriented strategies in priority sectors of economy.

№ 17 2016, стор. 45 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 526

Відомості про авторів

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

T. Romanova

PhD, Ass. Prof., Ass. Prof. of the Department of Enterprise Economics and Leadershipt, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Романова Т. В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 45–49.

Romanova, T. (2016), “Increasing the adaptive capacity of the national economy by methods of structural policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 45–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.