EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ЗАГРОЗАМ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
О. М. Тулуб, В. Е. Василенко

Назад

УДК: 338.242

О. М. Тулуб, В. Е. Василенко

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ЗАГРОЗАМ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті проведено дослідження сутності зовнішніх загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання. Структуровано ряд зовнішніх загроз, що є причиною неефективної роботи усієї системи економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності. З'ясовано, що зовнішні загрози можуть бути одночасно джерелом внутрішніх загроз. Зовнішні загрози згруповано за сферами прояву: фінансово-економічною, кадровою, виробничо-технологічною, політико-правовою, інформаційною, силовою, екологічною. Побудовано механізм протидії зовнішнім загрозам як один з напрямів забезпечення економічної безпеки. Розкрито принципи ефективної роботи механізму протидії зовнішнім загрозам. У рамках механізму виокремлено три напрями протидії зовнішнім загрозам суб'єкта господарської діяльності в залежності від величини загрози, її вагомості та обсягу можливих наслідків для системи економічної безпеки.

O. Tulub, V. Vasylenko

THE MECHANISM OF COMBATING EXTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

Summary

The paper studied the nature of external threats to the economic security of business entities. Structured number of external threats that cause poor performance of the entire system of economic security business entity. It was found that external threats can be both a source of internal threats. External threats are grouped by area of display: financial and economic, personnel, production, technological, political, legal, information, power, environmental. Built mechanism for combating external threats as one of the areas of economic security. Revealed principles of effective mechanism for combating external threats. Within three areas singled out mechanism countering external threats to business entity depending on the size of the threat, its importance and scope of possible consequences for the system of economic security.

№ 17 2016, стор. 64 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

О. М. Тулуб

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

O. Tulub

Ph.D., assistant professor of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


В. Е. Василенко

магістрант, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

V. Vasylenko

student of the department of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

Як цитувати статтю

Тулуб О. М., Василенко В. Е. Механізм протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці суб'єктів господарювання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 64–68.

Tulub, O. and Vasylenko, V. (2016), “The mechanism of combating external threats to the economic security of business entities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.