EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
М. М. Шевченко, З. К. Бондар

Назад

УДК: 351.82:338.439

М. М. Шевченко, З. К. Бондар

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

Анотація

У статті обгрунтовано теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі державного будівництва.
Визначено основні складові комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки: правовий, інституційний, організаційно-адміністративний, фінансовий, економічний, кадровий, науково-методичний, інформаційно-аналітичний, еколого-економічний механізми, а також механізми державного регулювання забезпечення продовольством населення, державного реагування на загрози продовольчій безпеці, запобігання загроз продовольчій безпеці, економічного партнерства і співробітництва із регіональними організаціями з питань імпорту та експорту продовольства, СОТ, інтеграції національного продовольчого ринку у світову продовольчу систему.
Запропонована структура комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки дозволить у подальшому здійснити його змістовне наповнення, уникнути суперечностей та дублювання, які сьогодні мають місце у цій сфері, забезпечити реалізацію системного підходу до інтеграції національного продовольчого ринку у світову продовольчу систему, здійснення державної аграрної політики України з урахуванням місткості імпортного сегменту продуктових ринків ЄС і митних режимів ЄС.

М. Shevchenko, Z. Bondar

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF FOOD SECURITY ASSURANCE MECHANISMS WORKING-OUT AND FUNCTIONING AT THE CURRENT STAGE OF STATE DEVELOPMENT

Summary

There was theoretical and methodological background of food security assurance mechanisms working-out and functioning in Ukraine at the current stage of the state development substantiated in the article.
There were main components of food security assurance complex mechanism defined: legal, institutional, organizational-administrative, financial, economical, personnel, scientific-methods, informational-analytical, ecological-economical mechanisms, as well as mechanisms of state regulation for food providing to the population, government reaction to the food security hazards, food security hazards prevention, economical partnership and cooperation with regional organizations regarding food import and export, World Trade Organization, national food market integration into the world food system.
Suggested structure of food security assurance complex mechanism will allow to prepare its substantial contents in the future, to avoid discrepancies and duplication that are currently occurred in this field, to ensure system approach realization to the integration of national food market into the world food system, making the state agriculture policy by taking into account the import segment capacity of the EU food markets and the EU customs regulations.

№ 17 2016, стор. 96 - 103

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 325

Відомості про авторів

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Docent, Doctoral Сandidate National Pedagogical Dragomanov University


З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

Z. Bondar

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Шевченко М. М., Бондар З. К. Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі державного будівництва. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 96–103.

Shevchenko, М. and Bondar, Z. (2016), “Theoretical and methodological background of food security assurance mechanisms working-out and functioning at the current stage of state development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 96–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.