EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ЯК НОВИЙ ВИКЛИК СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
О. Л. Корольчук

Назад

УДК: 351.773 351.84

О. Л. Корольчук

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ЯК НОВИЙ ВИКЛИК СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація

Важкі умови життєдіяльності громадян, обтяжені веденням антитерористичної операції на Сході країни, призводять сьогодні до зростання кількості стресових та, навіть, по-справжньому травматичних ситуацій, погіршуючи здоров'я населення та ускладнюють політико-соціо-економічну ситуацію — сучасність називають "століттям травми". Внаслідок значних руйнувань інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та порушення усталеної, злагодженої життєдіяльності тисячів українців, з'являються переселенці, постраждалі, збільшується кількість військових, втрачають життя та здоров'я тисячі українців. Виникаючі внаслідок психічні розлади, значно ускладнюють соціально-психологічну адаптацію, відповідно знижують трудову активність населення, негативно відбиваючись на розвитку та добробуті українців десятками років, відбиваючись на стані здоров'я та розвитку нащадків. Особливо це стосується демобілізованих — тих, хто брав участь у бойових подіях, адже за міжнародною статистикою, 20% з них страждатимуть на посттравматичний стресовий розлад, симптоми якого проявлятимуться роками. Це обумовлює актуальність вивченння цих питань.

O. Korolchuk

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AS A NEW CHALLENGE TO THE MODERN UKRAINE

Summary

Difficult living conditions of citizens, burdened by conducting counter-terrorist operations in the East, today are causing the increase of number of stressful and even really traumatic situations, worsening health of the population and complicate the political and socio-economic situation — modernity is called "the century of the injury". Due to the considerable damage of infrastructure of the temporarily occupied territories and violation of established, coordinated life of Ukrainians, immigrants and victims appear, the number of soldiers is increasing, thousands of Ukrainians lose their lives and health. As a result of mental disorders, social and psychological adaptation significantly impede, accordingly reduce labor activity of the population, negatively affecting the development and welfare of Ukrainians during decades, affecting the health and development of offsprings. This is especially true for demobilized people, who participated in military events. According to the international statistics, 20% of them suffer from post-traumatic stress disorder, the symptoms of which will appear during many years. This explains the relevance of studying these issues.

№ 17 2016, стор. 104 - 111

Кількість переглядів: 333

Відомості про авторів

О. Л. Корольчук

к. н. з держ. упр., докторант кафедри соціальної та гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

O. Korolchuk

PhD in Public Administration, doctoral student of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administsranion under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Корольчук О. Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 104–111.

Korolchuk, O. (2016), “Post-traumatic stress disorder as a new challenge to the modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 104–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.