EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
І. П. Гайдуцький

Назад

УДК: 339.727

І. П. Гайдуцький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті обгрунтовано специфічні особливості сталого низьковуглецевого розвитку, суть яких глобальна та екологічна імперативність, участь в інвестиційному процесі трьох зацікавлених сторін (міжнародні інституції, ТНК-інвестори і країни-реципієнти) та взаємодія національних та міжнародних регуляторних систем. Зазначені особливості потребують спеціальних методологічних підходів до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку. Такі методологічні підходи сформульовані на основі принципів сталого низьковуглецевого розвитку та парадигми його транснаціонального інвестування, що представляє наукову новизну статті.

I. Gaidutskiy

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Summary

The article covers specific features of sustainable low-carbon development, which essentially include global and environmental imperative, participation in the investment process of all three mojor stakeholders (international institutions, multinational corporations — investors and recipient countries) and the interaction of national and international regulatory systems. These features require special methodological approaches to the assessment of investment attractiveness of sustainable low-carbon development. These methodological approaches are formulated based on the principles of sustainable low-carbon development and transnational investment paradigm, representing scientific novelty article.

№ 18 2016, стор. 5 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Гайдуцький І. П. Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 5–13.

Gaidutskiy, I. (2016), “Methodological approaches to the assessment of investment attractiveness of sustainable low-carbon development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 5–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.