EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА З ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
К. В. Клименко, В. В. Мельник

Назад

УДК: 336.76

К. В. Клименко, В. В. Мельник

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА З ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено актуальні питання щодо запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки держави. Для розуміння ролі фінансового омбудсмена як ефективного інструменту підвищення довіри споживачів фінансових послуг до фінансових інституцій проаналізовано зарубіжний досвід, зокрема проведено оцінку німецької та британської моделі функціонування фінансового омбудсмена. Авторами досліджено аспекти формування вітчизняної нормативно-правової бази щодо започаткування та функціонування фінансового та бізнес — омбудсмена. Обгрунтовано доцільність запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в Україні з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг. Запропоновано комплексне авторське бачення щодо визначення місця інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в системі законодавчого регулювання фінансового сектору України.

K. Klymenko, V. Melnik

ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTION OF THE OMBUDSMAN FOR FINANCE AND INVESTMENT IN THE CONTEXT OF ENSURING AN ADEQUATE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY

Summary

This article analyzes the current issues of the introduction of the new institution — Ombudsman for Finance and Investment in the context of ensuring an adequate level of financial security. As the analysis of international experience were evaluated German and British model of the Financial Ombudsman to understand the role of the Financial Ombudsman as an effective tool to improve consumer confidence in financial services to financial institutions. The authors explored some aspects of the national regulatory framework for establishment and operation of Financial and Business — Ombudsman. The study substantiates the expediency of introducing an Ombudsman for Finance and Investment in Ukraine in order to protect the interests of consumers of financial services. The authors proposed a comprehensive vision regarding the participation of the Ombudsman in Finance and Investment in the system of legal regulation of the financial sector of Ukraine.

№ 18 2016, стор. 14 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки , ДННУ "Академія фінансового управління"

K. Klymenko

Ph.D., senior research fellow of the International Finance and Financial Security department State Educational Scientific Institution "Academy of Financial Management"


В. В. Мельник

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Melnik

Ph.D., senior lecturer in economics and finance of Enterprise department Kiev an national trade and economic university

Як цитувати статтю

Клименко К. В., Мельник В. В. Запровадження інституту омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 14–20.

Klymenko, K. and Melnik, V. (2016), “Establishment of the institution of the ombudsman for finance and investment in the context of ensuring an adequate level of financial security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 14–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.