EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
М. В. Дубина

Назад

УДК: 336.76

М. В. Дубина

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

У межах статті проаналізовано взаємозв'язок між фінансовим ринком та ринком фінансових послуг. Окреслений аналіз було проведено через ідентифікацію сутності економічних категорій "фінансовий ринок" та "ринок фінансових послуг". Визначено різні варіанти такої взаємодії, а саме: ринок фінансових послуг та фінансовий ринок відмінні між собою і є рівнозначними ринками у межах фінансової системи держави; фінансовий ринок містить у своїй структурі ринок фінансових послуг, що, відповідно, виступає одним з його компонентів; ринок фінансових послуг є за своєю природою більш змістовним поняттям і включає фінансовий ринок у своїй структурі. Також у статті ідентифіковано та досліджено основні відмінні та подібні риси таких ринків.

M. Dubyna

STUDY OF INTERCONNECTION PECULIARITIES OF THE FINANCIAL MARKET AND THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Summary

Within the article the interconnection between the financial market and the financial services market was analyzed. The separate analysis was performed through essence identification of the economic categories "the financial market", and "the financial services market". Various variants of such interaction were defined, in particular: the financial services market and the financial market differ from each other and they are equivalent markets within the financial system of the state; the financial market comprises in its structure the financial services market, which, correspondingly, acts one of its components; the financial services market by its nature has more meaningful context and includes the financial market in its structureі. Also the main distinguishing and similar characters of such markets were identified in the article.

№ 18 2016, стор. 21 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

М. В. Дубина

к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

M. Dubyna

PhD in Economics, associated professor of the Finance, Banking and Insurance Department of the Scientific-educational institute of economics, Chernihiv national university of technology

Як цитувати статтю

Дубина М. В. Дослідження особливостей взаємозв'язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 21–26.

Dubyna, M. (2016), “Study of interconnection peculiarities of the financial market and the financial services market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 21–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.