EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Г. О. Шамборовський

Назад

УДК: 332.021.8, 339.972

Г. О. Шамборовський

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено оцінку стану реформування української митної служби в рамках Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Автор охарактеризував реформування системи митної служби України, зокрема, спрощення організаційної структури протягом 1991—2016 рр. Проведений аналіз динаміки зміни показників оцінки стану реформування митної служби України в 2012—2015 рр. Наголошено на необхідності впровадження інституту уповноважених економічних операторів та Спільної транзитної системи ЄС. Результати оцінки виконання Угоди Україною у сфері митної справи перед ЄС в період 2014—2016 рр. вказують на те, що зобов'язання щодо побудови ефективної функціональної структури української митниці виконані частково, насамперед, через відсутність або неузгодженість законодавчих актів.

G. Shamborovskyi

REFORMING OF UKRAINIAN CUSTOMS SERVICE IN THE TERMS OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION

Summary

The article estimated the stage of reforming of the Ukrainian Customs Service under the Association Agreement and the creation of free trade zone between Ukraine and the European Union. The author characterized the reform of the system of the Customs Service, particularly, the simplification of the organizational structure during 1991—2016 years in Ukraine. The analysis of the dynamics of the index assessment changes of the reform of the Customs Service in 2012—2015 is reviewed. It is emphasized the necessity of introduction of the authorized economic operators institute and the New Computerised Transit System of the EU. The results of evaluation of Ukrainian fulfillments of conditions of Association Agreement in the field of customs in the 2014—2016 indicate that the commitments to arrange an effective functional structure of Ukrainian Customs Service were made partly, primarily because of the lack or inconsistency of legislation.

№ 18 2016, стор. 27 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

G. Shamborovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Шамборовський Г. О. Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 27–31.

Shamborovskyi, G. (2016), “Reforming of ukrainian customs service in the terms of the european economic integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.