EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРАУДФАНДИНГ — СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
О. В. Васильєв, С. С. Матющенко

Назад

УДК: 330.341.11

О. В. Васильєв, С. С. Матющенко

КРАУДФАНДИНГ — СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

У вступній частині статті вказується на необхідність інтенсивної інноваційної діяльності підприємства як основного напряму розвитку інтелектуального капіталу з метою підтримки своєї конкурентоспроможності. Перераховуються наявні в Україні джерела її фінансування та проблеми з їх використанням. Вказується на альтернативне джерело інвестицій -краудфандинг та його висвітлення у наукових працях.
В основному розділі роботі здійснено детальний огляд структурних елементів механізму роботи краудфандингу, проведено аналіз світового ринку краудфандингу та найбільших компаній цієї галузі. Розглянуто стан українського ринку краудфандингу та проблеми його функціонування.
Зроблено висновки, що у сучасній світовій економіці краудфандинг став доволі ефективним інструментом інвестування. Він є простим, доступним та дієвим як для підприємств, так і для потенційних інсвесторів із числа пересічних громадян. Більшість краудфандингових проектів у розвинутих країнах направлені на фінансування інноваційних проектів. Вітчизняний ринок краудфандингу знаходиться лише на стадії зародження й значно відстає від зарубіжних аналогів. Розвиток краудфандингової інфраструктури в Україні є нагальною потребою для розвитку бізнесу різної величини, розробки та впровадження на виробництві інновацій.

A. Vasiliev, S. Matyushchenko

CROWDFUNDING — А MODERN FINANCING INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

In the introductory part of the article points to the need for innovation intensive enterprises as the main direction of development of intellectual capital in order to maintain its competitiveness. Listed the available sources of funding and problems with their use in Ukraine. Points to an alternative source of investment — crowdfunding and its coverage in the scientific literature.
In the main part of the work made a detailed review of the structural elements of the mechanism of crowdfunding, analyzes the global market of crowdfunding and largest companies of this industry. Also it describes the ukrainian market of crowdfunding and problems of its functioning.
The conclusion is that in today's global economy crowdfunding has become quite an effective investment tool. It is simple and effective for both companies and for potential insvestors from among ordinary citizens. Most crowdfunding projects in developed countries finance innovative projects. The domestic market of crowdfunding is only at infancy and lags far behind foreign counterparts. The development of crowdfunding infrastructure in Ukraine is imperative for business of different sizes and implementation in production innovation.

№ 18 2016, стор. 36 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

A. Vasiliev

doctor of economics, professor, head of the department of economics and avaluation of companies' property of S. Kuznets Kharkiv national university of economics


С. С. Матющенко

аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

S. Matyushchenko

graduate student of the department of economics and avaluation of companies' property of S. Kuznets Kharkiv national university of economics

Як цитувати статтю

Васильєв О. В., Матющенко С. С. Краудфандинг — сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 36–40.

Vasiliev, A. and Matyushchenko, S. (2016), “Crowdfunding — а modern financing instrument for development of the intellectual capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.