EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНА КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
П. М. Чуб, С. І. Ходакевич

Назад

УДК: 336.71

П. М. Чуб, С. І. Ходакевич

ПРОБЛЕМНА КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

У статті детально досліджуються як зовнішні, так і внутрішні причини появи проблемної кредитної заборгованості банків в Україні в сучасних після кризових умовах. Проаналізовано динаміку простроченої заборгованості протягом 2007—2015 рр. та досліджено рівень покриття проблемної заборгованості банківськими резервами. Порівняно проблемну кредитну заборгованість банків України з країнами Європи та США і зроблено відповідні висновки. Досліджено основні причини та наслідки вилучення депозитів суб'єктами економіки. Виявлені та проаналізовані внутрішні банківські чинники, що обумовили зростання заборгованості за виданими кредитами. Виявлені та проаналізовані фактори, пов'язані з діяльністю позичальників, що спричиняють неможливість або небажання повернення кредитів. Показані наслідки простроченої заборгованості для банківської системи та економіки. Побудовано прогнозні значення рівня проблемної заборгованості банків України.

P. Chub, S. Khodakevych

PROBLEM CREDIT DEBT OF UKRAINIAN AND WORLD BANKS

Summary

The article in detail examines both external and internal causes of bad credit debt of banks in Ukraine after the current crisis. The dynamics of overdue debts for 2007—2015 years and the level of bad debt coverage by banking reserves are analyzed and researched. Problem credit debt of Ukrainian banks is compared with that of Europe and the United States and appropriate conclusions are made. The basic causes and consequences of the withdrawal of deposits by economic agents are studied. The internal banking factors causing the increase in debt on loans are identified and analyzed. The authors also reveal the factors associated with the activities of borrowers, causing the inability or unwillingness of loan repayment. The effects of outstanding debt on the banking system and the economy are shown. The forecast of bad debt level in Ukrainian banks is given.

№ 18 2016, стор. 41 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

П. М. Чуб

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

P. Chub

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Banking Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv


С. І. Ходакевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Khodakevych

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Banking Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Чуб П. М., Ходакевич С. І. Проблемна кредитна заборгованість банків в Україні та світі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 41–46.

Chub, P. and Khodakevych, S. (2016), “Problem credit debt of ukrainian and world banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 41–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.