EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
О. М. Пєтухова, Г. Г. Чорноштан

Назад

УДК: 334.012.34

О. М. Пєтухова, Г. Г. Чорноштан

ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті досліджено методи діагностики системи корпоративного управління та проведено діагностику для вибірки великих підприємств кондитерської галузі. Встановлено, що ефективна система корпоративного управління сприяє зростанню ефективності діяльності компаній. Дослідження структури власності обраних підприємств свідчить про перевагу високого ступеня концентрації власності. Більшість підприємств має представників акціонерів у складі керівних органів влади, що свідчить про поєднання функцій власності і управління. Оцінювання рейтингу корпоративного управління за удосконаленою авторами методикою показало, що підприємства кондитерської галузі мають задовільний і достатній рівні. Наявність іноземного власника сприяє вищому рівню рейтингу. Отже, діагностика системи корпоративного управління призвела до висновку про певні успіхи у його розвитку для підприємств кондитерської галузі.

O. Pietukhova, H. Chornoshtan

CORPORATE GOVERNANCE DIAGNOSTICS OF CONFECTIONERY INDUSTRY

Summary

The diagnostic methods of corporate management and diagnostics conducted In the article for a sample of large confectionery industry enterprises. We established that effective corporate governance contributes to the efficiency of companies. The ownership structure research indicates the superiority of a high degree of ownership concentration in the industry. Most companies have shareholder representatives in the governing authorities, thus we indicate the combination of ownership and management functions. Evaluation rating of corporate governance with ours improved methodology has showed that confectionery companies have satisfactory and sufficient level of corporate governance. The presence of a foreign owner contributes to higher ranking. Thus, system of corporate governance diagnosis led to the conclusion that some progress in its development for confectionery industry.

№ 18 2016, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

О. М. Пєтухова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. Pietukhova

Doctor of economics, Professor of Management and Administration department, National University of Food Technologies, Kyiv


Г. Г. Чорноштан

аспірант кафедри менеджменту і адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

H. Chornoshtan

PhD student of Management and Administration department, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Пєтухова О. М., Чорноштан Г. Г. Діагностика системи корпоративного управління підприємств кондитерської галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 47–51.

Pietukhova, O. and Chornoshtan, H. (2016), “Corporate governance diagnostics of confectionery industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.