EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
Н. С. Носань

Назад

УДК: 346

Н. С. Носань

АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку чисельності справ про банкрутство вітчизняних підприємств та вплив на позиції України за рівнем економічного розвитку у світовому рейтингу, досліджено специфіку законодавчого регулювання процедури банкрутства в європейських країнах. Запропоновано заходи запобігання загрози виникнення банкрутства, враховуючи досвід розвинених європейських держав, а саме: сформувати необхідні механізм та інститути в межах ринкової економіки; прийняти фінансово-кредитні механізми, господарське та фіскальне законодавство, створювати стимули до підвищення рівня прогресивного соціально-економічного розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання.
Загальні проблеми процедури банкрутства підприємств були досліджені багатьма вченими, однак більш детального розгляду потребують аспекти, пов'язані з дослідженням специфіки законодавчого регулювання процедури банкрутства в європейських країнах. Крім того, доцільно дослідити можливості застосування європейського досвіду у вітчизняному законодавстві про банкрутство.

N. Nosan

ADAPTING OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF THE BANKRUPTCY FUNCTIONING IN DOMESTIC PRACTICE

Summary

The article analyzes the dynamic of number of domestic bankruptcy enterprises and the impact on Ukraine's position in terms of economic development in the world ranking, studies the specifics of legal regulation of bankruptcy proceedings in European countries. There is offered measures prevent the threat of bankruptcy, the experience of developed European countries, namely: developing necessary mechanisms and institutions within the market economy; adoption of financial and credit facilities, commercial and fiscal legislation, incentives to enhance the progressive social and economic development of local entities.
A lot of scientists examined the general problems of bankruptcy procedures, but aspects related to the specific study of legal regulation of bankruptcy proceedings in European countries require more detailed consideration. In addition, it is necessary to explore the possibility of using European experience in national bankruptcy legislation.

№ 18 2016, стор. 52 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 659

Відомості про авторів

Н. С. Носань

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

N. Nosan

Ph.D of history, associate professor, assistant professor of economics and business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

Як цитувати статтю

Носань Н. С. Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 52–56.

Nosan, N. (2016), “Adapting of the european experience of the bankruptcy functioning in domestic practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.