EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ДОХІДНИМ МЕТОДИЧНИМ ПІДХОДОМ
Н. С. Чернова

Назад

УДК: 657.922:629.463

Н. С. Чернова

ОЦІНКА ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ДОХІДНИМ МЕТОДИЧНИМ ПІДХОДОМ

Анотація

У статті розглянуто особливості оцінювання вартості залізничного рухомого складу дохідним методичним підходом. Проаналізовано, що при оцінці об'єктів залізничного рухомого складу основним є метод дисконтування грошового потоку. В роботі обгрунтовано удосконалення дохідного методичного підходу до оцінки залізничного рухомого складу на базі ринкової вартості за рахунок розробки методів реалізації оціночних процедур: прогнозування чистого операційного доходу, визначення ставки дисконту, які, на відміну від існуючих, грунтуються на припущені про використання об'єкта оцінки у перевезеннях власником.

N. Chernova

ASSESSMENT OF ROLLING STOCK BY PROFITABLE TECHNICAL APPROACH

Summary

This paper presents peculiarities of value assessment of rolling stock by profitable technical approach. It is analyzed that at objects' assessment of the rolling stock the basic is the discounting methods of cash flow. The paper proved the improvement profitable methodical approach to the rolling stock assessment on the basis of market value at the cost of the development of implementation methods of evaluation procedures: forecasting of net operating income, determine the discount rate, which, unlike the existing ones, based on assumptions about the evaluation object using in transportation by owner.

№ 18 2016, стор. 66 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 638

Відомості про авторів

Н. С. Чернова

старший викладач кафедри "Економіка та менеджмент", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

N. Chernova

lecturer of the Chair "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarian, Dnipro

Як цитувати статтю

Чернова Н. С. Оцінка залізничного рухомого складу дохідним методичним підходом. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 66–69.

Chernova, N. (2016), “Assessment of rolling stock by profitable technical approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 66–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.