EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
Д. Є. Мартинович

Назад

УДК: 338.242.4

Д. Є. Мартинович

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

Анотація

Країни світу використовують публічні закупівлі як один із дієвих інструментів системи державної допомоги для забезпечення соціально-економічного розвитку та стабільного росту економіки. У роботі визначено основні перешкоди на шляху підвищення ефективності державних в Україні, серед яких зменшення частки відкритих торгів на користь закупівель у одного учасника, зниження частки публічних закупівель у ВВП, низький рівень присутності іноземних компаній на ринку державних закупівель України, обмежений доступ до повної статистичної інформації про публічні закупівлі та відсутність механізмів оцінки найкращої тендерної пропозиції, що ускладнює аналіз ефективності ринку.
Удосконалено методологію підвищення ефективності державних закупівель, яка враховує якісні фактори при виборі кращої пропозиції, ступінь конкуренції за видами економічної діяльності, частку соціально-значущих проектів, рівень виконання замовлень. Крім того, пропонується полегшити вимоги при виборі найкращого варіанта при ДПП та сприяти укладенню концесійних угод, сприяти відкриттю ринку публічних закупівель в рамках асоціації з Європейським Союзом, полегшити доступ представникам малого та середнього бізнесу до участі у тендерах та залучати інноваційні рішення у сфері публічних закупівель. Використання такої методології дозволить оптимально використовувати державні ресурси та спрямовувати їх у пріоритетні напрями.

D. Martynovych

EFFECIENCY ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT AS STATE AID TOOL

Summary

Countries all over the world use public procurement as one of the effective tools of the state aid for socio-economic development and sustainable economic growth. The paper identifies the main obstacles to improving the efficiency of public procurement in Ukraine. They are the reduction of the share of open bidding for procurement from one participant, the declining share of public procurement in GDP, low presence of foreign companies on the public market of Ukraine, restricted access to complete statistics on public procurement and the lack of mechanisms for evaluating the best bid, which complicates the analysis of market efficiency.
The efficiency methodology of public procurement has to take into account qualitative factors, such as the degree of competition by economic activity, the share of socially important projects, the level of orders. In addition, the paper proposes facilitating the requirements in choosing the best option in the PPP and facilitating the conclusion of concession agreements, promoting the market opening of public procurement within the Association with the European Union. Such a methodology will allow using public resources optimally and direct them into priority areas.

№ 18 2016, стор. 70 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1037

Відомості про авторів

Д. Є. Мартинович

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

D. Martynovych

Ph.D. student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Мартинович Д. Є. Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 70–76.

Martynovych, D. (2016), “Effeciency analysis of public procurement as state aid tool”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 70–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.