EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
І. Л. Федун, К. О. Новицький

Назад

УДК: 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)

І. Л. Федун, К. О. Новицький

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розроблено науково-методичні підходи щодо реалізації інвестиційного проекту створення індустріального парку на основі вирощування стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки.
Проведені дослідження доводять, що реалізація інноваційного потенціалу природних цукрозамінників передбачає ефективне функціонування всієї ієрархії ринкових інституцій та інститутів: науки, освіти, бізнесу, державної та міжнародної підтримки. Сталий розвиток аграрного сектору в умовах прискорення глобалізаційних та інтеграційних процесів, загострення конкурентної боротьби на внутрішніх і світових ринках не можливий без запровадження нововведень у цій сфері.

I. Fedun, K. Novitsky

FEATURES OF REALIZATION THE INVESTMENT PROJECT OF PRODUCTION STEVIA AS A CONDITION OF FOOD SECURITY

Summary

In the article the scientific and methodological approaches to the implementation of the investment project of industrial park based on the cultivation of stevia as a food security conditions.
Our studies show that the implementation of the innovative potential of natural sweeteners provides efficient functioning of market institutions and hierarchy of institutions: science, education, business, government and international support. Sustainable development of the agricultural sector in terms of accelerating globalization and integration processes, increased competition in domestic and global markets is not possible without the introduction of innovations in this area.

№ 18 2016, стор. 88 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 553

Відомості про авторів

І. Л. Федун

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Fedun

Doctor of economics, associate professor, department professor Kyiv National of Trade and Economics


К. О. Новицький

к. е. н., викладач ПВНЗ "Хмельницький економічний університет", м. Хмельницький

K. Novitsky

Teacher at PVNZ "Khmelnitsky University of Economics", Khmelnitsky

Як цитувати статтю

Федун І. Л., Новицький К. О. Особливості реалізації інвестиційного проекту виробництва стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 88–91.

Fedun, I. and Novitsky, K. (2016), “Features of realization the investment project of production stevia as a condition of food security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 88–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.