EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВЕДЕННЯ АТО
О. Л. Корольчук

Назад

УДК: 351.773 351.84

О. Л. Корольчук

ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВЕДЕННЯ АТО

Анотація

Сьогодні різко зросла роль психічного фактора в усіх сферах життя суспільства, всебічне вивчення психічного здоров'я є вкрай актуальним. Ведення АТО на сході країни формує багатотисячні маси людей, які після демобілізаціїї повертаються в громадянське суспільство із численними особливостями вже мілітаризованої свідомості — це невпинно та істотно впливатиме на подальший розвиток соціуму та країни. Психічне здоров'я — найважливіша складова високого рівня якості життя, що дозволяє людині вважати своє життя повноцінним і значущим, бути активним і творчим членом суспільства. Високий рівень психічного здоров'я населення є важливим фактором соціальної єдності, продуктивності праці, суспільного спокою та стабільності оточуючого середовища, що сприяє зростанню соціального капіталу та економічному розвитку суспільства.

O. Korolchuk

THE MENTAL HEALTH PROTECTION IN TERMS OF THE ANTITERRORISTIC OPERATION

Summary

The role of psychological factor in all spheres of society is sharply increased today, and a comprehensive study of mental health becomes very important. Antiterroristic operation in the east creates thousands of people, who returned to civil society with numerous features already militarized consciousness after the demobilization — that steadily and significantly affects the further development of the society and country. Mental health — is the most important component of the high quality life, that allows people to consider their lives a full and meaningful, to be active and creative member of society. High level of the mental health is an important factor of social cohesion, productivity, social peace and stability of the environment, that promotes social equity and economic development of the society.

№ 18 2016, стор. 96 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 715

Відомості про авторів

О. Л. Корольчук

к. н. з держ. упр., докторант кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Korolchuk

PhD in Public Administration, doctoral student of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administsranion under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Корольчук О. Л. Охорона психічного здоров'я в умовах ведення ато. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 96–102.

Korolchuk, O. (2016), “The mental health protection in terms of the antiterroristic operation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 96–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.