EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК НОСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 332.1:330:332

Д. В. Нехайчук

ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК НОСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Анотація

Розглянуто питання формування інвестиційного потенціалу вітчизняних домогосподарств. Доведено, що населення України є за сутністю системним та ефективним інвестором, який дає можливість значно впливати на стан фінансування як фінансових корпорацій, так і реального сектору, що у свою чергу позначаються на загальній ситуації в країні. Досліджено загальну структуру сукупних доходів та витрат населення України, Обсяги кредитів, виданих домогосподарствам України та депозити домашніх господарств, залучених депозитними корпораціями, а також зв'язок із динамікою показників загального прожиткового мінімуму в Україні. Зроблено висновки щодо недостатності використання потенціалу фінансових інструментів, які дають можливість не тільки зберегти фінансові ресурси, а й примножити їх розмір.

D. Nekhaychuk

THE HOUSEHOLD MEDIA AS INVESTMENT POTENTIAL OF THE STATE AND ITS REGION

Summary

The authors examine the formation of the investment potential of domestic households. The population of Ukraine is systemic and effective investor that gives them significant influence over state funding of financial corporations and real sector. This is reflected in the overall situation. The authors examine the overall structure of total income and expenditures of the population of Ukraine, the volume of loans granted to households Ukraine and deposits of households involved in depository corporations, and the relationship dynamics of indicators of general living wage in Ukraine. The article conclusions on insufficient use of the potential of financial instruments that make it possible not only to preserve financial resources, but also to increase their size.

№ 18 2016, стор. 103 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 590

Відомості про авторів

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

Ph.D., associate professor, doctoral ORISM NASM, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Нехайчук Д. В. Домогосподарства як носії інвестиційного потенціалу держави та її регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 103–107.

Nekhaychuk, D. (2016), “The household media as investment potential of the state and its region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.