EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Л. В. Прудиус

Назад

УДК: 35.08:005.96:005.574:316.72

Л. В. Прудиус

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Анотація

У статті досліджується проблема реалізації концепції крос-культурного менеджменту на державній службі. Здійснено аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо застосування крос-культурного менеджменту для вирішення проблеми міжкультурної взаємодії і міжкультурних комунікацій. Внесено пропозиції щодо впровадження крос-культурного менеджменту на державній службі на міжнародному, національному, регіональному, галузевому та локальному рівнях з метою підвищення її ефективності.

L. Prudyus

IMPLEMENTATION OF THE CROSS-CULTURAL MANAGEMENT CONCEPTION IN CIVIL SERVICE

Summary

In the article the issue on implementation of the cross-cultural management conception in civil service is researched. It was analyzed researches of national and foreign scientist regarding application of cross-cultural management to resolve the problem of intercultural interaction and communication. It was proposed to implement cross-culture management in civil service in international, national, regional, sectoral and local levels to increase its efficiency.

№ 18 2016, стор. 108 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 664

Відомості про авторів

Л. В. Прудиус

к. н. з держ. упр., заступник директора-начальник відділу програмного забезпечення та інноваційних технологій Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Prudyus

PhD of Public Administration, Deputy Director — Head of Unit of Software and Innovative Technologies of Institute of Qualification Improvement of Governing Cadres, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Прудиус Л. В. Щодо реалізації концепції крос-культурного менеджменту на державній службі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 108–111.

Prudyus, L. (2016), “Implementation of the cross-cultural management conception in civil service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.