EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
М. М. Негрич

Назад

УДК: 351:69

М. М. Негрич

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано концепцію розвитку і розміщення підприємств інвестиційно-будівельної сфери в Україні території пов'язано зі стратегічним плануванням економічного регіонального розвитку окремо взятої території. Масштабне будівництво найчастіше пов'язано безпосередньо зі створенням значущих виробничо-будівельних комплексів у регіоні, розвитком його інфраструктури, а також з подальшим розвитком виробничих сил. Зазначено, що підприємства будівельної індустрії, а також складські та обслуговуючі господарства, як правило, розташовуються поза межами населених пунктів. Виходячи з цього, при розробці перспектив розвитку та формування територіальної організації інвестиційно-будівельної сфери в Україні слід передбачати збільшення тривалості шляху для перевезення продукції підприємств. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний управлінський досвід, на основі системного підходу до територіальної організації, був розроблений удосконалений концептуальний підхід розвитку методологічних основ управління суб'єктами регіональної інвестиційно-будівельної сфери.

N. Nehrych

FEATURES OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION SECTOR IN UKRAINE

Summary

The concept of development and deployment of enterprise investment and construction sector in Ukraine territory due to the strategic planning of regional development of a particular area. Large-scale construction is often directly related to the creation of significant industrial and construction facilities in the region, the development of its infrastructure and the further development of productive forces. It is noted that the company building industry, as well as storage and service management, usually located outside the settlements. Therefore, the development prospects of development and a territorial organization of investment and construction sector in Ukraine should include increasing the length of the road for transportation products businesses. Overview domestic and international management experience, based on a systematic approach to territorial organization, developed an improved conceptual approach of methodological foundations of management entities of regional investment and construction industry.

№ 18 2016, стор. 112 - 116

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 617

Відомості про авторів

М. М. Негрич

аспірант, Академія муніципального управління

N. Nehrych

a graduate student of the Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Негрич М. М. Особливості функціонування інвестиційно-будівельної сфери в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 112–116.

Nehrych, N. (2016), “Features of investment and construction sector in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 112–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.