EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ-УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. А. Соколов

Назад

УДК: 351.861

В. А. Соколов

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ-УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України, а також розкриваються методологічні вимоги до свідомості вказаних фахівців-управлінців з боку безпекового середовища з певними загрозами та викликами. Обгрунтовується теза, що уведення геологістики в навчальні плани підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", відіграватиме виключну роль у вирішені проблем, пов'язаних із глобалізацією та регіоналізацією сучасного світу, зміною парадигм цивілізації, національної безпеки, міжнародних відносин та війни, а також з іншими викликами ХХІ століття.

V. Sokolov

THEORETICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE PARADIGM ANALYTICAL PROFESSIONAL COMPETENCE-MANAGERS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article deals with the theoretical aspects of the modernization paradigm analytical competence management specialists in the field of national security of Ukraine and discloses methodological requirements for minds of these professionals-managers from the security environment with particular threats and challenges. The thesis that input of geologistics in the curricula of training educational qualification level master's degree in "Public Management and Administration", will play an exclusive role in solving problems related to globalization and regionalization of the modern world, changing paradigms of civilization, national security, international relations and war and other challenges of the XXI century is substantiated.

№ 18 2016, стор. 117 - 121

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

V. Sokolov

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Соколов В. А. Теоретичні аспекти модернізації парадигми аналітичної компетентності фахівців-управлінців у сфері національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 117–121.

Sokolov, V. (2016), “Theoretical aspects of modernization of the paradigm analytical professional competence-managers of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 117–121.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.