EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
М. В. Штань

Назад

УДК: 338.2. (477)

М. В. Штань

МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розвинуто підходи до розуміння змісту спеціальних економічних зон. Розроблено пропозиції щодо використання в Україні світового досвіду у сфері розвитку спеціальних економічних зон у національній економіці України. Досліджено концептуальні основи розвитку спеціальних економічних зон у національній економіці України, розвинуто критерії типізації моделей їх побудови. Оцінено ефективність розвитку спеціальних економічних зон у національній економіці України. Виявлено особливості системи регулювання спеціальних економічних зон у національній економіці України.
Узагальнено міжнародний досвід регулювання розвитку спеціальних економічних зон. Обгрунтовано стратегію розвитку спеціальних економічних зон у національній економіці України з урахуванням сучасних геополітичних та макроекономічних викликів для країни. Автором запропоновано концептуальні підходи до державної стратегії управління спеціальними економічними зонами в Україні, яка передбачає акцентування уваги на розвиток спеціальної економічної діяльності на території України на принципах державно-приватного партнерства, сприяння розвитку конкурентоспроможних галузей та гнучкості у міжнародній податковій конкуренції.

M. Shtan

MACROECONOMIC CONDITIONS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UKRAINE

Summary

The paper developed approaches to understanding the meaning of special economic zones. The proposals for the use in the Ukraine international experience in the development of special economic zones in the national economy of Ukraine. Studied the conceptual basis for the development of special economic zones in the national economy of Ukraine developed criteria typing patterns of their construction. The efficiency of special economic zones in the national economy of Ukraine.
The features of the regulatory system of special economic zones in the national economy of Ukraine. Overview international experience of regulation of special economic zones. The strategy of development of special economic zones in the national economy of Ukraine with current geopolitical and macroeconomic challenges for the country. The author proposed conceptual approaches to public management strategies special economic zones in Ukraine, which includes focusing on the development of special economic activity in Ukraine on the principles of public-private partnership to promote the development of competitive industries and flexibility in international tax competition.

№ 19 2016, стор. 16 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Національна академія управління

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance and Banking, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Штань М. В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 16–20.

Shtan, M. (2016), “Macroeconomic conditions of special economic zones in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.