EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО Й ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей

Назад

УДК: 336.77 (477)

Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей

СТАН ТА РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО Й ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність споживчого та іпотечного кредитування та проаналізовано його стан в умовах економічної та політичної кризи в Україні. Протягом останніх років зменшуються як обсяги кредитування в цілому, так і обсяги споживчого та іпотечного кредитування, зокрема. Іпотечне й споживче кредитування та його організація займають важливе місце в економічній системі багатьох країн світу. На сьогодні, іпотечне та споживче кредитування є одним з напрямів покращення економічного та соціального розвитку України. Визначено основні проблеми споживчого та іпотечного кредитування та напрями їх вирішення.

N. Fatіukha, R. Krivoshey

THE STATE AND DEVELOPMENT OF CONSUMER AND MORTGAGE CREDITING ARE IN UKRAINE

Summary

In the article essence of the consumer and mortgagecrediting is investigational and his state is analysed in theconditions of economic and political crisis in Ukraine. Duringthe last years diminish as volumes of crediting on the wholeso volumes of the consumer and mortgage crediting inparticular. The mortgage and consumer crediting and hisorganization occupy an important place in the economicsystem of many countries of the world. For today, themortgage and consumer crediting is one of directions ofimprovement of economic and social development ofUkraine. Certain basic problems of the consumer andmortgage crediting and directions them.

№ 19 2016, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 267

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит

N. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit


Р. В. Кривошей

магістрант ФЕУ-121, Запорізький національний технічний університет

R. Krivoshey

mahistrant group FEU-121 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Кривошей Р. В. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 32–37.

Fatіukha, N. and Krivoshey, R. (2016), “The state and development of consumer and mortgage crediting are in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.