EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
О. В. Чернецька

Назад

УДК: 336.6: 669

О. В. Чернецька

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто та визначено зміст категорії "управління інвестиційною привабливістю підприємства", "процес управління інвестиційною привабливістю підприємства". Досліджено та вдосконалено структуру процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства. Вдосконалено систему основних індикаторів діагностики інвестиційної привабливості підприємств машинобудування. Розроблено стратегію формування інвестиційних ресурсів; стратегію максимізації доходності підприємства; стратегію з мінімізації інвестиційних ризиків для потенційного інвестора; програму щодо підвищення ринкової вартості підприємства.

O. Chernetska

THE PROCESS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE ENGINEERING

Summary

The paper considers and defines the content category "of investment attractiveness of enterprise", "the management of the investment attractiveness of the enterprise." Studied and improved the structure of the management of the investment attractiveness of the company. Improved diagnostic system of key indicators of investment attractiveness of engineering. Developed a strategy of investment resources; strategy to maximize profitability of the company; strategy to minimize investment risks for potential investors; program to increase the market value of the company.

№ 19 2016, стор. 45 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 225

Відомості про авторів

О. В. Чернецька

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

O. Chernetska

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

Як цитувати статтю

Чернецька О. В. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 45–51.

Chernetska, O. (2016), “The process of investment attractiveness of Ukraine engineering”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 45–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.