EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Д. В. Крилов

Назад

УДК: 338.45:330.322.001.2

Д. В. Крилов

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті проаналізовані чинні науково-методичні підходи до формування алгоритму реалізації організаційно-економічного механізму на підприємствах. Обгрунтовано сутність, переваги та недоліки розглянутих алгоритмів реалізації організаційно-економічного механізму. Досліджено етапи розробки кожного алгоритму реалізації організаційно-економічного механізму. Удосконалено алгоритм використання організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві. Цей алгоритм є сукупністю методів, принципів, функцій, інструментів, важелів, завдань, що дозволить підвищити ефективність механізму, створить основу для залучення інвестицій, оцінки загроз інвестиційного ринку. Перевагою запропонованого алгоритму є те, що він дозволить досягти сформованих завдань шляхом послідовного виконання кожного етапу з метою отримання фінансового, соціального, економічного ефекту в короткостроковому періоді. Визначено та охарактеризовано кожен етап запропонованого алгоритму.

D. Krylov

FEATURES OF APPLICATION THE ALGORITHM OF FORMATION ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF REALISATION THE INVESTMENT PROJECT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The article analyzes the existing scientific and methodological approaches to the formation of the algorithm of the organizational-economic mechanism of enterprises. The essence, advantages and shortcomings of the considered algorithms for the implementation of organizational-economic mechanism. Investigated stages of development of each algorithm of the organizational-economic mechanism. Improved the algorithm of the organizational-economic mechanism of realisation of the investment project at the industrial enterprise. This algorithm is a set of methods, principles, functions, tools, levers, tasks that will improve the efficiency of the mechanism will provide the basis for attracting investment, evaluation of threats to the investment market. The advantage of the proposed algorithm is that it allows to achieve tasks generated by a sequential execution of each stage in order to obtain financial, social, and economic effects in the short term. Identify and describe each stage of the proposed algorithm.

№ 20 2016, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 342

Відомості про авторів

Д. В. Крилов

к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

D. Krylov

Candidate of Economic Sciences, doctoral student of Finance, banking and insurance Department, Zaporizhzhya national university, Ukraine

Як цитувати статтю

Крилов Д. В. Особливості застосування алгоритму формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 5–9.

Krylov, D. (2016), “Features of application the algorithm of formation organizational-economic mechanism of realisation the investment project at the industrial enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.