EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Будько

Назад

УДК: 657.37

О. В. Будько

ОБЛІК СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлено теоретичні аспекти концепції соціально відповідального бізнесу, принципи на яких вона базується. На цій основі визначено поняття соціально відповідальної діяльності та розкрито мету обліку соціально відповідальної діяльності, завдання, предмет, об'єкти та суб'єкти. Розроблено матрицю соціально відповідальної діяльності, яка забезпечить визначення соціально значимих операцій. Запропоновано робочий план рахунків, який дозволить формувати показники, що будуть характеризувати ефективність соціально відповідальної діяльності.

O. Budko

ACCOUNTING FOR SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES AS AN INFORMATION BASIS FOR SUSTAINABILITY MANAGEMENT COMPANY

Summary

The theoretical aspects of the concept of socially responsible business and the principles on which it is based have defined in this article. The concept of socially responsible business and the purpose of accounting socially responsible activities, tasks, object, objects and subjects have revealed on this basis. The matrix of socially responsible activities that provide definition of socially significant operations has developed. A work plan accounts, which will form the indicators that will characterize the effectiveness of socially responsible activities has proposed.

№ 20 2016, стор. 33 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 602

Відомості про авторів

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Кам'янське

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dneprodzerzhinsk State technical university, Kamenskoe

Як цитувати статтю

Будько О. В. Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 33–38.

Budko, O. (2016), “Accounting for socially responsible activities as an information basis for sustainability management company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.