EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В. І. Карюк

Назад

УДК: 658.589

В. І. Карюк

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено основні властивості та ознаки інновацій з точки зору їх плановості та націленості на комерційний ефект.
Запропоновано заходи щодо організації ефективного процесу формування механізму управління інноваційною діяльністю для вирішення стратегічних завдань та реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку підприємства.
Розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві з метою отримання більш високих комерційних результатів його діяльності та залучення інвестиції для подальшого соціально-економічного розвитку підприємства.
Для наочного представлення та можливості порівняльного аналізу складових запропонованої системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві, результати дослідження подано у вигляді схеми.

V. Karіuk

INNOVATION MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

Innovation Management in the context of socio-economic development of the enterprise
The article the basic properties and characteristics of innovations from the point of view of their planning and focusing on the commercial effect.
Proposed measures for an efficient process of the formation mechanism of innovation management to the strategic objectives and the implementation priorities of socio-economic development of the company.
Practical recommendations on improving innovation management in the company in order to obtain a higher commercial results of its operations and to attract investments for the further socio-economic development of the company.
For a visual representation and the possibility of a comparative analysis of the components of the proposed system of innovation management in the company, the results presented in the scheme.

№ 20 2016, стор. 39 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 459

Відомості про авторів

В. І. Карюк

к. е. н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

V. Karіuk

Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

Як цитувати статтю

Карюк В. І. Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 39–42.

Karіuk, V. (2016), “Innovation management in the context of socio-economic development of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.