EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Бугас, З. Р. Дякович

Назад

УДК: 330.341

Н. В. Бугас, З. Р. Дякович

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті сформульовано методологічні підходи щодо стратегічного управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств. Визначено, що важливим етапом стратегічного управління інноваційною активністю є постановка стратегічних цілей в області розробки і впровадження нововведень на підприємствах. Обгрунтовано, що саме відсутність дієвої стратегії розвитку економіки України на базі знань призводить до поступової втрати сфери наукових досліджень і розробок, можливості оперативно впроваджувати їх результати в реальний сектор економіки, реагувати на світові науково-технологічні виклики та ефективно використовувати світові розробки у національних інтересах. Класифіковано інноваційні стратегії в залежності від рівня інноваційної активності підприємства та виділено основні їх види.

N. Buhas, Z. Dyiakovich

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary

The article formulates methodological approaches to strategic innovation management of Ukrainian companies. Determined that important stage of strategic management innovative activity is setting strategic goals in the development and innovation in the workplace. Proved that the lack of an effective strategy for economic development of Ukraine on the basis of knowledge leads to a gradual loss of areas of research and development, operational capabilities to implement the results in the real economy and respond to the world's scientific and technological challenges and to effectively use the global developments in the national interest. The author classified innovative strategies depending on the level of innovative activity of the enterprise and to identify the main types.

№ 20 2016, стор. 67 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

N. Buhas

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design


З. Р. Дякович

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

Z. Dyiakovich

Ph.D student of Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Бугас Н. В., Дякович З. Р. Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 67–71.

Buhas, N. and Dyiakovich, Z. (2016), “Conceptual foundations of strategic management innovative activity of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.