EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. І. Неклеса

Назад

УДК: 658.589:664.6

А. І. Неклеса

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено формуванню стратегії інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств. Висвітлено визначення стратегії, стратегії конкурентної поведінки. Показано варіанти стратегії конкурентної поведінки: домінатор, лідер ринку, виклик лідеру, загарбник, наступник, експерт. Розглянуто чотири еталонних інноваційних стратегій: стратегія інтенсивного зростання, стратегія інтеграційного росту, стратегія диверсифікації, стратегія скорочення. Висвітлюються нові шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Як висновок, підведено, що забезпечить організацію можливих і вибір найбільш перспективних напрямів і стратегій діяльності підприємства на ринках інновацій.

A. Neklesa

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE GROWTH STRATEGY FOR BAKERIES

Summary

The development of innovative growth strategy for bakeries has been thoroughly studied in the article. The article describes the definitions of strategy as well as meanings of competitive behavior strategy. The attention is drawn to several options of competitive behavior strategy such as dominator, market leader, aggressor, successor and expert. The article also highlights four innovation strategies such as intensive growth strategy, integrative growth strategy, diversification strategy and reduction strategy.New ways to improve competitiveness of domestic enterprises have been scrutinized carefully. To sum up, the article suggests a possible effect produced by development of the most successful strategies for enterprises.

№ 20 2016, стор. 72 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 279

Відомості про авторів

А. І. Неклеса

аспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія м. Полтава

A. Neklesa

Postgraduate student, Economics of Enterprise Department, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Як цитувати статтю

Неклеса А. І. Формування стратегії інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 72–75.

Neklesa, A. (2016), “Development of innovative growth strategy for bakeries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 72–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.