EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
А. В. Янчук, П. Я. Пригунов, В. Т. Колесник

Назад

УДК: 351.75

А. В. Янчук, П. Я. Пригунов, В. Т. Колесник

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено проблемне питання формування основ нормативно-правового забезпечення національної безпеки України. Сформовано концепцію її законодавчого обгрунтування та надано конкретні пропозиції щодо підготовки нового Закону "Про національну безпеку України" як базового у відповіднійй сфері. Наголошено, що чинний Закон України "Про основи національної безпеки України", який був прийнятий 19 червня 2003 р., не відповідає реаліям сьогодення, а також тим умовам, у яких опинилася національна безпека України. Зазначено, що без детального аналізу недоліків чинного законодавства, яке суттєво стримує реформування і розвиток цієї сфери, і передусім, Конституційних положень про національну безпеку, неможливо ефективно та системно впровадити нові законодавчі ініціативи.

A. Yanchuk, P. Pryhunov, V. Kolesnik

LAYING THE FOUNDATIONS OF NORMATIVE?LEGAL SUPPORT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

Investigated the problematic issue of formation of bases of legal maintenance of national security of Ukraine. Formed the concept of its legislative justification for the particular proposals for the preparation of the new Law "On national security of Ukraine" as underlying in the relevant field. Noted that the current Law of Ukraine "On fundamentals of national security of Ukraine", which was adopted on 19 June 2003, does not meet the realities of today, as well as the conditions affecting the national security of Ukraine. It is indicated that without a detailed analysis of the shortcomings of the current legislation, which significantly hinders the reform and development of this sphere, and above all, the Constitutional provisions on national security, it is impossible to effectively and systematically implement new legislative initiatives.

№ 20 2016, стор. 84 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 352

Відомості про авторів

А. В. Янчук

д. ю. н., с. н. с., директор Департаменту з питань безпеки, оборони та діяльності органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

A. Yanchuk

D. Yu.N., senior researcher, Director of security, defence and activities of the organs of justice of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine


П. Я. Пригунов

к. психол. н., заступник Керівника управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції Адміністрації Президента України

P. Pryhunov

K. psychology.N., Deputy head of Department of reforming of law enforcement bodies and the judiciary of the presidential administration of Ukraine


В. Т. Колесник

здобувач Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України

V. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

Як цитувати статтю

Янчук А. В., Пригунов П. Я., Колесник В. Т. Формування основ нормативно-правового забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 84–88.

Yanchuk, A., Pryhunov, P. and Kolesnik, V. (2016), “Laying the foundations of normative?legal support of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 84–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.