EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ECOLOGICAL IMPERATIVES FOR EXTENSION OF GLOBALIZATION PROCESSES: PROBLEM OF ECONOMIC SECURITY
N. Reznikova

Назад

УДК: 339.727.22

N. Reznikova

ECOLOGICAL IMPERATIVES FOR EXTENSION OF GLOBALIZATION PROCESSES: PROBLEM OF ECONOMIC SECURITY

Анотація

The effects of extensive use of the environment are analyzed. Three ways of transformation of the environmental impact of human factor are studied. The significance of ecological component of economic security at country level is highlighted. Independence, stability, capacity for development, uncertainty, purposefulness, contradictoriness and controllability are identified as the determinants of economic security as a system concept. Ecological problems are considered as the ones of global nature, with identifying ecological risks of two types. The effective doctrine of nature use in the context of economic globalization is proposed, to assure economic security.

Н. В. Резнікова

ЕКОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Summary

У статі розглядаються наслідки екстенсивного використання природного середовища. Досліджено трансформацію людського фактору впливу на навколишнє середовище за трьома напрямами. Виокремлено місце екологічної складової економічної безпеки країн. Незалежність, стійкість, спроможність до розвитку, невизначеність, цілеспрямованість, суперечливість та керованість визначено детермінантами економічної безпеки як системного поняття. Розглянуто глобальний характер екологічних проблем, що дозволило виокремити екологічні ризики двох типів. Запропоновано формування ефективної доктрини природокористування в умовах глобалізації світової економіки задля забезпечення економічної безпеки.

№ 21 2016, стор. 23 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Як цитувати статтю

Reznikova N. Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 23–26.

Резнікова, Н. В. (2016), “Екологічні імперативи поглиблення глобалізаційних процесів: проблема забезпечення економічної безпеки”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.