EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
О. В. Полтавська

Назад

УДК: 640.41.000.7

О. В. Полтавська

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті виділено дві групи рушійних чинників, що забезпечують конкурентоздатність підприємств готельного бізнесу: зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні). Доведено, що виділені чинники є гнучкими і керованими та потребують постійної уваги з боку господарюючих суб'єктів і держави. Так, до першої групи можна зарахувати ключові чинники макро- і мікросередовища. Відповідно до другої групи віднесено чинники, що характеризують підприємство туристичної інфраструктури, його послуги та якість обслуговування споживачів.

O. Poltavska

ANALYSIS OF FACTORS COMPETITIVENESS IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE HOTEL BUSINESS

Summary

In the article identified two of the driving factors that ensure the competitiveness of enterprises hotel industry: external (exogenous) and internal (endogenous). It is proved that the selected factors are flexible and manageable and require constant attention from businesses and the state. Thus, the first group could be considered key factors in the macro and micro. According to the second group included factors that characterize the tourism infrastructure company, its services and quality customer service.

№ 21 2016, стор. 53 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

О. В. Полтавська

к. е. н. кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Poltavska

PhD in Economics (Candidate of Sciences), Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Полтавська О. В. Аналіз чинників конкурентоздатності у процесі стратегічного розвитку підприємств готельного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 53–57.

Poltavska, O. (2016), “Analysis of factors competitiveness in the strategic development of the enterprise hotel business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.