EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Т. В. Вакар

Назад

УДК: 5.077.6 339.138

Т. В. Вакар

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до оцінювання ефективності брендингу. Оцінено адекватність існуючих методик такого оцінювання стосовно аналізування територіального брендингу та брендингу сільських територій. Ідентифіковано основні критерії та показники оцінювання ефективності брендингу сільських територій. Представлено авторський варіант методичного підходу до оцінювання потенціалу брендингу сільських територій як ресурсу з урахуванням корисного потенціалу та іманентних дисфункцій. Здійснено оцінювання конкурентної ідентичності на прикладі ряду сільських громад. Запропонований методичний підхід дозволяє охопити спектр актуальних питань ідентифікації потенціалу, джерел, факторів, результативності та ефективності територіального брендингу.

T. Vakar

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODELING OF THE COMPETITIVE IDENTITY OF RURAL AREAS

Summary

The article deals with the basic approaches to the evaluation of the effectiveness of branding. Evaluated the adequacy of the existing methods of this evaluation regarding the review of the regional branding and branding of rural areas. You have identified the basic criteria and indicators for evaluating the effectiveness of branding of rural areas. Submitted by author's variant of the methodological approach to the evaluation of the potential of branding of rural areas as resource taking into account the productive potential and being immanent dysfunctions. Made the evaluation of competitive identity on the example of a number of rural communities. The proposed methodological approach allows to reach a range of topical issues of identification of potential sources of factors, the effectiveness and efficiency of local branding.

№ 21 2016, стор. 83 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 430

Відомості про авторів

Т. В. Вакар

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

T. Vakar

Department of management and simulation in economy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Вакар Т. В. Методичні засади моделювання конкурентної ідентичності сільських територій. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 83–90.

Vakar, T. (2016), “Methodological principles of modeling of the competitive identity of rural areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 83–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.