EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
М. С. Калина

Назад

УДК: 351:796.03

М. С. Калина

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті проведено аналіз найбільш актуальних завдань державної політики у сфері фізичної культури та спорту України в умовах глобалізації та євроінтеграції. Зазначено, що глобалізація та євроінтеграція України висувають нові вимоги до якості державного управління фізичною культурою та спортом. Водночас вивчення та врахування позитивного європейського досвіду у цій сфері може допомогти знайти відповіді на актуальні виклики глобалізації та вирішити багато проблем суспільного розвитку. Визначено, що на цьому етапі особливої актуальності набувають питання ефективного розподілу функцій між різними рівнями державного управління та органами місцевого самоврядування, а також — взаємодія державної влади та громадянського суспільства у сфері фізичної культури та спорту.

M. Kalyna

URGENT TASKS OF UKRAINIAN POLICY IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article contains the analysis of the most actual policy tasks in the field of physical culture and sports in Ukraine under conditions of globalization and euro integration. It is noted that globalization and euro integration of Ukraine raise new demands to the quality of public administration in the field of physical culture and sports. At the same time researching and considering positive European experience in this field may lead to finding the solutions to the actual challenges of globalization and to solving many social development problems. It is defined, that on this stage the issues of efficient function division between different public administration levels and local self-government and also — cooperation between public authorities and civil society in the field of physical culture and sports are of crucial importance.

№ 21 2016, стор. 91 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

М. С. Калина

к. н. держ. упр., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

M. Kalyna

Ph.D. in public administration, associate professor of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Калина М. С. Актуальні завдання державної політики України у сфері фізичної культури та спорту в умовах глобалізації та євроінтеграції . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 91–95.

Kalyna, M. (2016), “Urgent tasks of ukrainian policy in the field of physical culture and sports under the conditions of globalization and european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.