EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. Т. Колесник

Назад

УДК: 351.75

В. Т. Колесник

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується проблема законодавчого визначення та закріплення національної безпеки України як на сучасному етапі становлення держави, так і з рахуванням її розвитку. На підставі здійсненних досліджень запропоновано авторський підхід до законодавчого закріплення визначення національної безпеки України, шляхів її забезпечення. Автором вперше пропонується розгляд законопроекту "Про національну безпеку України" як конституціонального (базового), який не тільки визначає організаційно-правові засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів від зовнішніх, внутрішніх та геополітичних загроз, гарантування в Україні безпеки особи, суспільства, держави та державного управління з метою забезпечення нової якості соціального, гуманітарного, економічного та духовного розвитку народу України та самої України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, а й формує сучасну методологію та теорію національної безпеки України, визначає шляхи її забезпечення.

V. Kolesnik

THEORETICAL APPROACHES TO THE METHODOLOGICAL FUNCTIONS OF THE LEGISLATIVE DEFINITION OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article investigates the problem of legal definition and consolidation of national security of Ukraine, as at the present stage of development of the state and subject to its development. On the basis of completed research the author's approach to the legislative consolidation of the definition of national security of Ukraine and ways of its software. The author offers the first consideration of the draft law "On national security of Ukraine" as of the constitutional (basic), which not only determines the organizational and legal principles of the state policy aimed at the protection of national interests from external, internal and geopolitical threats, guaranteeing in Ukraine of the security of the individual, society, state and governance to ensure a new quality of social, humanitarian, economic and spiritual development of the Ukrainian people and Ukraine as a sovereign, independent, democratic, social and legal state, but creates modern methodology and theory of national security of Ukraine, determines the ways of its software.

№ 21 2016, стор. 115 - 118

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

V. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

Як цитувати статтю

Колесник В. Т. Теоретичні підходи до методологічної функції законодавчого визначення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 115–118.

Kolesnik, V. (2016), “Theoretical approaches to the methodological functions of the legislative definition of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 115–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.